Projective Geometry

Teseo I  Set: La Cueva Studio & Marcela Luna  Photo: Erika Anes

Teseo I

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Plaster Hand + Ball

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Teseo III

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Set  Set: La Cueva Studio & Marcela Luna  Photo: Erika Anes

Set

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Set

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Matte Ball

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Splecked ring

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Plaster Hand  Set: La Cueva Studio & Marcela Luna  Photo: Erika Anes

Plaster Hand

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Mini Teseo I

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Ball Pink  Set: La Cueva Studio & Marcela Luna  Photo: Erika Anes

Ball Pink

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Stair white

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Column + Plaster Hand

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

stairs

Plaster Hands

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes

Teseo I  Set: La Cueva Studio & Marcela Luna  Photo: Erika Anes

Teseo I

Set: La Cueva Studio & Marcela Luna

Photo: Erika Anes